Provozní řád pro práci s Internetem

 

1. Internet je přístupný pouze ve výpůjční době knihovny.

2. Internet je přístupný zdarma pro všechny zaregistrované uživatele služeb knihovny. Neregistrovaný uživatel má právo
používat internet 30 min. Pokud by se jednalo o pravidelné návštěvy, je nutné se zaregistrovat.

3. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s OS Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

4. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.

5. Uživatel má právo pracovat zdarma s počítačem po dobu maximálně jedné hodiny denně. (Minimální čas je 30 min.).

6. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

7. Informace z internetu je možné vytisknout za poplatek určený v Ceníku poplatků a náhrad.

8. Uživatelům je umožněn přístup převážně za účelem vyhledávání informací a použití e-mailu. Vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismus a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práva svobod, je zakázáno.

9. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.

10. Uživatel je povinen zacházet s počítačem tak, aby nedošlo k jeho poškození, případné závady či poškození je povinen
ohlásit pracovníkovi knihovny. Škodu vzniklou vlastním zaviněním je povinen uhradit.

11. V případě porušení některého ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k internetu
ukončen.


Tento Provozní řád je platný od 1. 9. 2006, aktualizovaný a upravený 12. 2. 2014.

 

Provozní řád pro práci s Internetem - verze pro tisk/stažení (.pdf)

 

Pozn. Pro otevření souboru je třeba mít nainstalovaný program pro čtení souborů v pdf formátu. Takový program si můžete zdarma stáhnout např. zde.