Ceník poplatků a náhrad

 

Základní služby
Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací zdarma
Práce s Internetem zdarma
 Další služby a náklady na evidenci všech uživatelů a služeb
Evidenční poplatek s platností 12 měsíců 50,- Kč
Vybrané služby
Informace v písemné formě (černobílá strana) 3,- Kč
Písemné upozornění na rezervaci 10,- Kč
Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční služby 50,- Kč
Kopírování 1 strana A4 3 Kč
Kopírování 1 strana A4 oboustranně 6 Kč
Kopírování 1 strana A3 6 Kč
Kopírování 1 strana A3 oboustranně 12 Kč
Tisk informací z Internetu (černobílá strana) 3 Kč
Tisk informací z Internetu oboustranně (černobílá strana) 6 Kč
Poplatky z prodlení
1. upomínka 20,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 40,- Kč
4. upomínka 80,- Kč
Další sankční poplatky
Náhradní čtenářský průkaz 10,- Kč
Úkony spojené s likvidací knihy (při ztrátě knihy)
Jedna knihovní jednotka 20,- Kč
Jeden časopis 20,- Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky (většího rozsahu)
Dílčí poškození knihovní jednotky (menšího rozsahu)
50,- Kč
30,- Kč
Poškození vazby knihy 50,- Kč
Poškození čárového kódu 10,- Kč
Ostatní placené služby
Prodej vyřazených knih smluvní ceny
Prodej vyřazených časopisů smluvní ceny

 

Ceník je platný od 1.3.2014.

 

 

Ceník poplatků a náhrad - verze pro tisk (.pdf)

 

Pozn. Pro otevření souboru je třeba mít nainstalovaný program pro čtení souborů v pdf formátu. Takový program si můžete zdarma stáhnout např. zde.