Ceník poplatků a náhrad

Základní služby

Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací

zdarma

Práce s Internetem

zdarma

 Další služby a náklady na evidenci všech uživatelů a služeb

Evidenční poplatek s platností 12 měsíců

50,- Kč

Vybrané služby

Informace v písemné formě (černobílá strana)

3,- Kč

Písemné upozornění na rezervaci

10,- Kč

Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční služby

85,- Kč

Kopírování 1 strana A4 (černobíle)

3 Kč

Kopírování 1 strana A4 (barevně)

12 Kč

Kopírování 1 strana A4 oboustranně

6 Kč /24 Kč

Kopírování 1 strana A3 (černobíle)

6 Kč

Kopírování 1 strana A3 (barevně)

36 Kč

Kopírování 1 strana A3 oboustranně

12 Kč / 72 Kč

Tisk informací z Internetu (černobílá strana)

3 Kč

Tisk informací z Internetu oboustranně (černobílá strana)

6 Kč

Scanování vlastních dokumentů, scanujeme maximálně 10 stran

zdarma

Poplatky z prodlení

1. upomínka

20,- Kč

2. upomínka

30,- Kč

3. upomínka

40,- Kč

4. upomínka

80,- Kč

Další sankční poplatky

Náhradní čtenářský průkaz

10,- Kč

Úkony spojené s likvidací knihy (při ztrátě knihy)

Jedna knihovní jednotka

20,- Kč

Jeden časopis

20,- Kč

Dílčí poškození knihovní jednotky (většího rozsahu)
Dílčí poškození knihovní jednotky (menšího rozsahu)

50,- Kč
30,- Kč

Poškození vazby knihy

50,- Kč

Poškození čárového kódu

10,- Kč

Ostatní placené služby

Prodej vyřazených knih

smluvní ceny

Prodej vyřazených časopisů

smluvní ceny

 

 

Ceník platný od 15.9. 2023