Jak pracovat s on-line katalogem?

 

Vyhledávání v on-line katalogu

Pro vyhledávání v on-line katalogu (https://katalog.knihovnaoslavany.cz/) používáme tento vyhledávací formulář:

 

 Zadání dotazu v on-line katalogu - ilustrační obrázek.
Zadání dotazu v on-line katalogu - ilustrační obrázek.

 

Vrchní roletka (1) nám dává možnost ještě před vyhledáváním zvolit, v jakých dokumentech bude prohledávání provedeno. Na výběr zde máme vyhledávání ve všech titulech – výchozí „Vyhledávat ve všech dokumentech“, knihy -  „Vyhledávat pouze knihy“ , brožury - „Vyhledávat pouze brožury“ nebo časopisy - „Vyhledávat pouze tituly periodik“, případně je zde ještě možnost vyhledávat z knih a brožur současně - „Vyhledávat pouze mapy, knihy a brožury“ (pozn. mapy jsou v naší knihovně řazeny mezi knihy).

Tuto možnost zúžení používáme např. v případě, že tušíme,  že by nám katalog mohl vrátit mnoho výsledků.

Kliknete-li si na otazník (2) umístěný vedle roletky, zjistíte zde statistické údaje o tom, kolik má knihovna svazků a titulů knih, brožur a časopisů, v kterých bude systém vyhledávat.

Do dalšího pole Autor (3) vkládáme nejlépe příjmení autora. Pokud si nejsme autorovým jménem jisti, můžeme použít seznam všech autorů (kteří jsou v systému knihovny vloženy), jenž se v abecedním pořadí skrývá pod odkazem slova Autor na tomto řádku.

Do pole Název (4) vkládáme samozřejmě název titulu, který si přejeme najít.

Pokud nehledáme nic konkrétního, ale zajímá nás např. jaké tituly má knihovna k určitému tématu, využijeme pole Téma (PH+kl. slova) (5). Předmětová hesla (PH) se podobně jako klíčová slova používají k obsahovému charakterizování daného titulu. Pokud si stejně jako odkaz Autora rozklikneme i toto pole, otevře se nám abecedně řazená nabídka všech v systému této knihovny použitých termínů a můžeme také podle nich dále vyhledávat.

Pole Signatura svazku (6) má podobnou funkci jako pole Téma (PH+kl. slova). V knihovně známe signatury jako taková ta malá čísla nebo písmenka nalepená na spodní části hřbetu knihy. Beletrie je v naší knihovně označována prvními třemi písmeny z příjmení autora, v případě že nemá kniha autora, tak prvními třemi písmeny z názvu. Naučná literatura používá znaky tzv. Mezinárodního desetinného třídění (MDT), kdy v tomto systému třídění je každé oblasti lidské činnosti přiřazen určitý číselný kód (např. 159.9 Psychologie, 7 Umění, atp.)

Pro vyhledávání beletrie není pole Signatura svazku v naší knihovně vhodné, protože v elektronickém katalogu jsou všechny beletristické knížky označené signaturou B, v případě dětské beletrie pak M (Mládež). Výhodnější je vyhledávat takto naučnou literaturu. Dospělá naučná literatura je označena vždy určitým znakem MDT, dětská naučná literatura má pak ještě před tímto znakem MN (Mládež naučná). Použité znaky MDT v naší knihovně najdeme vyvěšené v knihovně, a pracuje  se i na jejich elektronické verzi.

Po zadání výrazu do Libovolného pole (7) nám systém vrátí všechny dokumenty, ve kterých se výraz nachází na jakémkoliv místě. Tedy např. v názvu, jménu autora, jménu nakladatelství, anotaci, klíčovém slovu atp.

Při použití Kombinovaného dotazu (8) můžeme využít kombinace vyhledávání různých termínů z různých polí a u každého termínu lze nastavit také rozšířené možnosti vyhledávání včetně užití podmínek „zároveň“ a „nebo“. Z přibližně čtyřiceti možností pak vybíráme, zda hledáte např. podle roku vydání, jazyku dokumentu, ceny či data uložení dokumentu.

Po otevření odkazu Seznamy a novinky (9) dostáváme možnost vyhledávat nově vložené dokumenty za určitý počet dní. Opět si můžeme také vybrat, zda chceme zobrazit knihy, brožury či časopisy.

Odkaz Vaše čtenářské konto (10) nás dovede do přihlašovacího formuláře do čtenářského konta. Jak s ním pracovat je podrobně vysvětleno v části "Jak pracovat s elektronickým čtenářským kontem?".

Kliknutím na Návrat na hlavní stránku (11) nás systém vrátí na stránky knihovny https://www.knihovnaoslavany.cz/.

Katalogizační lístek

V případě, že jsme nalezli hledaný titul, otevřeme si jeho katalogizační lístek:

 

Popis katalogizačního lístku - ilustrační obrázek.

Popis katalogizačního lístku - ilustrační obrázek.

 

Na lístku vidíme základní identifikační údaje (1) titulu: signaturu, autora, název, vydání, jméno nakladatele, počet stran, u některých knih můžeme nalézt i různě obsáhlou anotaci a klíčová slova.

Po kliknutí na obrázek malé lupy u klíčových slov se dostaneme do internetové Encyklopedie Wikipedie, která zde dané výrazy vysvětluje. Po kliknutí na samotný odkaz klíčového slova se nám zobrazí všechny tituly, které jsou charakterizovány také tímto klíčovým slovem.

Poslední položka - přírůstkové číslo - je informace spíše pro knihovníka, nežli čtenáře.

Část katalogizačního lístku Citace (2) obsahuje další informace o titulu včetně těch, které byly zobrazeny v základní části. Mezi tyto další údaje patří např. cena titulu, rok vydání, ISBN (mezinárodní identifikační číslo titulu), případně edici, má-li ji. Tato forma zápisu na lístku lze pak použít k bibliografické citaci např. při psaní odborných textů.

Části ISBD (3), UNIMARC (4) a MARC 21 (5) jsou už zajímavé také spíše pro knihovníky. ISBD je mezinárodní standardní bibliografický popis titulu. V částech UNIMARC a MARC 21 jsou svazky zapsány v mezinárodně platném formátu tak, aby mohly být sdíleny s knihovnami po celém světě.

Tabulka pod lístkem – Lokace exemplářů (6) nám pak říká, v kterém oddělení (v dospělém či dětském) lze titul nalézt; počet exemplářů titulu, které knihovna vlastní a také informaci o tom, zda je kniha v knihovně nebo je zrovna půjčena. Pokud je k dispozici, zajdeme do knihovny a knihu si půjčíme. V případě, že ji má půjčenou jiný čtenář, můžeme si ji pomocí tlačítka Rezervuj (7) rezervovat (samozřejmě po přihlášení do elektronického čtenářského konta).

Klikneme-li na odkaz Zobraz i vypůjčenost podobných titulů (např. jiná vydání) (8), najdeme zde informaci o tom, zda má knihovna tento titul i v jiné podobě, např. v jiném vydání nebo není-li třeba součástí nějakého souborného díla, které je, např. narozdíl od nalezeného titulu, k dispozici.

"Jak pracovat s on-line katalogem?" - verze pro tisk (.pdf)

 

Pozn. Pro otevření souboru je třeba mít nainstalovaný program pro čtení souborů v pdf formátu. Takový program si můžete zdarma stáhnout např. zde.


 

Jak pracovat s elektronickým čtenářským kontem?