Základní informace a podmínky studia

Virtuální Univerzity třetího věku

Studia se mohou účastnit posluchači:

o    se statutem důchodce

o    invalidní důchodci bez rozdílu věku

V průběhu semestru:

o    společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní (u kurzu Astronomie 1x za týden). Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy

o    každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek

o    po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci do auly ČZU

Posluchači - zapojení do studia:

o    vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora v jím vybraném KS

o    uhradí studijní poplatek pro daný kurz

o    Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek. Pro upřesnění nutných technických parametrů předem kontaktujte Centrum VU3V.

Povinnosti posluchače:

o    uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku

o    min. 80% účast na společné výuce

o    vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Posluchači – přerušení studia:

o    kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody)

o    možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv následným semestrem

Posluchači - ukončení studia:

o    po šesti úspěšně absolvovaných kurzech jsou posluchači pozvání ke slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde si převezmou „Osvědčení o absolutoriu U3V“

o    absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem  nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů