Závěrečný seminář Virtuální univerzity 3. věku

02.02.2016 08:00

Městská knihovna Oslavany s úspěchem pokračuje v projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V). Na slavnostní ukončení každého semestru se v některém ze zúčastněných měst konají závěrečné semináře. Tentokrát byla z moravských konzultačních středisek pro pořádání této akce vybrána Městská knihovna Oslavany.

V úterý 19. ledna se v sále Dělnického domu sešli studenti ze šesti konzultačních středisek (Ořechov, Dačice, Chvalkov, Břeclav, Suchohrdly u Miroslavi a Modřice), celkem 90 seniorů. Po úvodním slovu a přivítání pana starosty Víta Aldorfa a místostarosty Svatopluka Staňka následovala přednáška RNDr. Luboše Rejla o historii oslavanského regionu. Poté následovalo předávání pamětních listů, vyhlášení nejdříve narozených studentů a shrnutí celého semestru.

O kulturní vložku se postaral Drum Band pod vedení Jany Dobrovolné a vokální ansábl Sirén, který působí již 8 let při Základní umělecké škole Oslavany.

Nezanedbatelnou složkou společného setkání je také neformální výměna studijních zkušeností se spolužáky z jiných středisek a poznávání místních zajímavostí dané lokality. Téměř stovka seniorských studentů tak měla možnost navštívit expozice oslavanského zámku a shlédnout film o hornictví v Oslavanech.

Zúčastnění seniorští studenti byli nadšeni bohatým programem, který byl pro ně připraven, a mnohé z nich zaujaly Oslavany natolik, že se sem chystají v létě vrátit a projít si město i okolí ještě jednou.

Městská knihovna Oslavany by chtěla tímto poděkovat městu za projevenou podporu, dík za spolupráci patří také ostatním městským příspěvkovým organizacím, a to Kulturnímu a informačnímu centru, Kinu Oslavany, Domu dětí a mládeže, všem pracovníkům  Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, kteří i přes nepřízeň počasí se profesionálně ujali hostů, provedli je zámkem a mluvili tak zajímavě, že v mnoha hostech vzbudili touhu se do našeho města vrátit.

Velký dík také patří studentům z KS Oslavany, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit.

V Městské knihovně Oslavany i nadále probíhá vyúka Univerzity třetího věku, další semestr má název Lesnictví, který tak jako vždy bude obsahovat šest videopřednášek a semestr bude zakončen závěrečným testem. Ani v letošním roce nebude chybět účast na závěrečném semináři Univerzity třetího věku, který se bude konat v Tišnově. Celkem u nás studuje 23 seniorů z Oslavan a blízkého okolí (Zbýšov, Ivančice, Alexovice, Polánka), což svědčí o oblibě této formy studia.

Kolektiv pracovníků knihovny spolu s našimi studenty se těší, co dalšího nám tato forma studia přinese.

 

Fotogalerie zde:

picasaweb.google.com/101157086223932876406/ZaverecnySeminarOslavany19Ledna2016?authkey=Gv1sRgCOTc6Ly03f6PuQE&feat=directlink