Závěrečný seminář univerzity třetího věku, Břeclav

27.05.2015 09:00

Dne 27.května 2015 jsme se studenty Virtuální univerzity třetího věku navštívili závěrečný seminář v Břeclavi. Slavnostní předávání absolventských listů se konalo v Domě školství a sešlo se zde téměř 200 studentů z celé České republiky.

 

Město Břeclav, které tuto akci zaštiťovalo, zajistilo občerstvení a pozornost na památku, a to ve formě tašky s upomínkovými předměty.  Po úvodních formalitách, slavnostním předávání diplomů a dobrém obědě, si pro nás Břeclav připravila také doprovodný program. S našimi studenty jsme navštívili zámek Břeclav, Lichtnštejnský dům a Synagogu.

 

V odpoledních hodinách nás autobus od firmy Autoexpres Buček dovezl v pořádku zpět do Oslavan. Troufám si říci, že se všem výlet líbil a budeme se s našimi studenty těšit na další, nejen kulturní zážitky z připravovaných seminářů.

 

Tímto bychom také rádi poděkovali všem účastníkům i zúčastněným.

Za knihovnu Oslavany, Markéta Poledňová DiS. a Jaroslava Holečková DiS.