Slavnostní otevření nové knihovny

05.04.2024 10:38

Dne 2. dubna proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované Městské knihovny Oslavany. Starosta města ve svém proslovu přivítal návštěvníky, zástupce spolupracujících institucí a čestné hosty. Promluvil o historii knihovny v Oslavanech a při přípitku popřál, aby se knihovně dařilo. Poté byla současnými i minulými pracovnicemi knihovny přestřižena páska. Zájemci si mohli celou knihovnu, včetně unikátního posuvného regálu, kterým se vytvoří místo pro besedy. Všechen nábytek a vybavení knihovny je dílem firmy Ritzy s.r.o. Oslavany.

Přestavba byla financována z rozpočtu města.  Přestěhování celé knihovny by nebylo možné bez pomoci pracovníků z technických služeb města Oslavany.      

Věříme, se v knihovně bude návštěvníkům líbit. Přístup do knihovny je bezbariérový, což ocení i starší lidé a maminky s kočárky.

Knihovna bude i nadále spolupracovat s místní základní a mateřskou školou a se základní uměleckou školou. Doufáme, že nově zrekonstruovaná knihovna přiláká i nové čtenáře.