Noc s Andersenem

04.04.2014 10:21

Dne 4. 4. 2014 se v Městské knihovně Oslavany sešly děti, které byly vylosovány pro celosvětovou akci, která nese název Noc s Andersenem.

Přespání v prostorách knihovny se uskutečnilo již potřetí, tentokrát s názvem Dobrodružství
s permoníky
a byl o něj velký zájem. Z přihlášených dětí však muselo být vylosováno pouze 25.

Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali hledat ukradený poklad permoníků. Cesta vedla na zámek, kde nás pan Zdeněk Vévoda seznámil nejen se zmíněnými permoníky, ale představil nám také prostory muzea. Dětem se prohlídka velmi líbila a plny energie se pustily do plnění úkolů, aby mohly získat poklad permoníků z Oslavan.

Poklad byl získán a my jsme se pomalu přesunuli do venkovních prostor Katolického domu, kde jsme si opekli špekáčky a poseděli u plápolajícího ohýnku. Jakmile se setmělo, rozsvítili jsme lucerničky a byli jsme se na zámku s permoníky rozloučit. Vzhledem k tomu, že děti byly opravdu neunavitelné, tak jsme si ještě v knihovně zahráli hry, prošli stezku odvahy a po poslední pohádce, se všechna očka zavřela a prožili jsme klidnou noc.

 

Děkujeme všem dětem, rodičům a spoluorganizátorům.  Budeme se těšit na příští nocování!

 

Velké díky patří těm, kteří nám při pořádání této akce pomohli, jmenovitě panu Janu Jedličkovi  z  Katolického spolku, který dětem připravil krásný táborák a pohodlné posezení. Pan Zdeněk Vévoda děti provedl Muzeem hornictví a energetiky, poutavě vyprávěl o historii těžby a svědomitě zodpovídal na všechny zvídavé otázky dětí.

Děkujeme také našim sponzorům:

Hadač a Zapletal, jatky Rosice

Manželé Vyhnálkovi, Jednota Padochov

Roman Škoda, Večerka Padochov