Hledání Malého prince

02.11.2012 11:02

Doporučujeme:

Gymnázium Zastávka a Městská knihovna Rosice za podpory Alliance Francaise v Brně vyhlašují literární, výtvarný, multimediální a jazykový festival autorské tvorby, věnovaný 70. výročí zrození postavy MALÉHO PRINCE

malý princ, plakát.pdf (4,6 MB)


*tématem festivalu je literární postava Malého prince
ze stejnojmenné knihy Antoina de Saint-Exupéryho
*účastnické kategorie 15-26 let, 26-99 let
*literární příspěvky v češtině (popř.francouzštině)
v rozsahu textu max. 3 stran A4 zasílejte v elektronické
podobě na adresu knihovna@mesto.rosice.cz
*výtvarné (popř.multimediální) příspěvky zasílejte
na adresu Městská knihovna, Žerotínovo nám. 1,
665 01 Rosice
*příspěvky přijímáme do 31. 1. 2013
*slavnostní přehlídka všech prací, spojená s oceněním
těch nejzajímavějších v každé kategorii se uskuteční
9. 3. 2013 (čas bude upřesněn)
*další kontakty - tel. 546 412 300 a www.gzastavka.cz