Deskové hry v knihovně

01.01.2022 13:32

Do knihovny nejen pro knihu!

Upozorňujeme čtenáře, že od ledna 2022 nabízí Městská knihovna Oslavany půjčování deskových her pro děti i dospělé.

 

 

Pravidla půjčování:

 

Půjčování

  • Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení
  • Deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v Městské knihovně Oslavany s vyrovnanými závazky vůči knihovně (bez upomínek nebo dluženého registračního poplatku)
  • Deskovou hru si může půjčit čtenář starší 15ti let, čtenářům mladším 15ti let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce
  • Před půjčením si čtenář zkontroluje obsah hry a upozorní na případné nesrovnalosti, seznam, všech komponentů je součástí hry
  • Čtenář není oprávněn přenechat deskovou hru k užívání jiné osobě

 

Vracení

  • Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu. V případě prodlení platí sankční  poplatek dle platného ceníku knihovního řádu Městské knihovny Oslavany
  • V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu (plná pořizovací cena hry, nebo zakoupení stejné deskové hry), neboť ztráta jakéhokoli komponentu hry činí hru plnohodnotně nehratelnou
  • Pokud se zjistí chybějící součást hry, knihovník hru nepřijme (čtenář si ji odnáší domů a chybějící komponentu dohledává)
  • Při vracení deskové hry musí čtenář počítat s prodlením způsobeným kontrolou všech komponent hry (cca 15 minut)