Beseda se starostou a místostarostou

27.03.2013 17:00

Srdečně vás zveme na diskusní besedu se starostou Vítem Aldorfem a místostarostou Ing. Svatoplukem

Staňkem, která se bude konat ve středu, 27. března v 17 hod., v prostorách městské knihovny.