4.Noc s Andersenem

27.03.2015 17:30

27. 3. - 28. 3. 2015 proběhla v oslavanské knihovně již čtvrtá Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 13 dětí. Letošní nocování  bylo obohaceno o představení Mach a Šebestová, v podání dětí z dramatického kroužku ZUŠ Oslavany, pod vedením paní učitelky Dany Fialové.
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli opékat špekáčky a zahrát si na zahradě katolického domu různé hry. V knihovně jsme poté prošli stezku odvahy s překvapením, vyráběli jsme karnevalové masky, kreslilo se na obličej a po hygieně jsme se zavrtali do spacáků a koukali na film. I v sobotu ráno byl po snídani prostor pro tvořivou dílnu a četbu z knihy.
Touto cestou bychom rádi poděkovali nejen dětem a paní učitelce z dramatického kroužku, ale také našim sponzorům, kterými byli manželé Vyhnálkovi, Jednota Padochov a Jatka Hadač a Zapletal, s.r.o, Rosice.
Velké díky patří panu Jedličkovi, který připravil vše potřebné na táborák a také maminkám, které napekly buchty.
Již teď se těšíme na příští nocování :)