Spáči se ukládají k promítání.

Spáči se ukládají k promítání.